Präisser:

 

Privat-stonnen: 50€/h eng Trainingsstonn (45 Min) + 0,50 €/km ab 10 km aus Diddeléng eraus

 

Éier mer mat de Privat-stonnen ufänken, muss ëmmer en Anamnesegepréich vun circa 1,5 Stonnen gefouert ginn. 65€/h

 

Welpentreff: 189 € (8 Ünitéiten + 1 Eischtgespéich bei Iech Doheem / alternativ Online )

 

Mënsch-Hond-Team 1: 198 € (11 Ünitéiten)

 

Mënsch-Hond-Team 2:  90 € (5 Ünitéiten)

 

Outdoogrupp: 15 €/h oder e Stempel ob der 10er-Kaart (150 €)

 

Fun-gruppen: 20 €/h oder eng 10er-Kaart fir 180 € 

- Longéiren

- Rally Obedience

- Cavaletti

- Mantrailing (am Fréihjoer 2022) 

- Apportéier-/Dummygrupp (all Woch)